Veilige sportomgeving

Omgangsregles

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
5. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van
DKJO
6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk
leven of uiterlijk.
11. Ik maak geen foto’s in de kleedlokalen of van iemand die hier geen toestemming voor heeft
gegeven en ik doe ook niet alsof.
12. Ik maak in de sportaccommodatie geen gebruik van een e-sigaret of gewone sigaret.
13. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn
tegenstander.
14. Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de
arbitrage.
15. Bovenstaande regels gelden ook op WhatsApp of andere sociale media.
16. Er mogen geen berichten of foto’s online geplaatst worden met de naam DKJO zonder
toestemming van de communicatiecommissie of één van de bestuursleden